НПП Джерело - полезная информация - ДСТУ 4518-2008
Научно-производственное предприятие "Джерело"

Оборудование, упаковка, фасовка
Карта сайта
     На главную

ДСТУ 4518-2008

5.5. МОЛОКО ТА МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

5.5.1. На масло вершкове наносять такі дані:
- назву продукту (із зазначенням масової частки жиру);
- назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
- номінальну масу нетто (г, кг);
- товарний знак виробника (за наявності);
- склад продукту;
- харчові добавки.
Примітка. Інформацію щодо наявності/застосовування харчових добавок необхідно наносит не меншим, ніж шрифт складу продукту;
- енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
- поживну (харчову) цінність;
- вміст вітамінів (для вітамінізованих продуктів);
- дату виготовлення (число, місяць, рік), напис «Вжити до...»;
- умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря, освітленість);
- строк придатності (число, місяць, рік) з урахуванням пакувального матеріалу;
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформацію щодо сертифікації (за наявності);
- додатково може бути нанесено назва організації-розробника рецептури і/або технології виробника.
5.5.2. На молоко, молочні та кисломолочні продукти, а також йогурти, десерти, сиркові вироби наносять такі дані:
- назву продукту;
- масову частку жиру (%);
- назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) номер телефону виробника, пакувальника, імпортера, експортера;
- товарний знак виробника (за наявності);
- номінальну масу нетто (г та/або кг), у тому числі наповнювача;
- склад продукту у порядку зменшення складників (компонентів), у тому числі харчові добавки (у разі їх застосування);
- біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
- енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
- поживну (харчову) цінність;
- метод теплового оброблення продукту (стерилізований, пастеризований, термізований, нетермізований) за наявності;
- дату виготовлення (годин або діб) або «Вжити до...». У разі, якщо строк придатності зазначено з урахуванням години, то дата виготовлення повинна складатися з години, числа, місяця, року;
- умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря, освітлення);
- строк придатності (число, місяць, рік). Дозволено зазначати годину, число, місяць, рік;
- номер партії;
- способи та особливості приготування продукту (за наявності);
- призначення, умови застосовування, інформація щодо лікувально-профілактичного призначення та застереження щодо побічних ефектів (у разі наявності таких);
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлений і може бути ідентифікований продукт;
- штриховий код;
- інформацію щодо сертифікації (за наявності).
Примітка. Для кисломолочних продуктів необхідно додатково зазначати кількість життєздатних молочнокислих бактерій (КУО в 1 см3 продукту).
Для продуктів згущених з олією та цукром чи з соєвим екстрактом і цукром на маркованні треба обов'язково зазначати відсотковий вміст молока.

5.5.2.1. На морозиво потрібно наносити такі дані
- назву продукту;
- масову частку молочного жиру (%) (винятково для морозива на молочній основі і з комбінованим складом сировини);
- назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) номер телефону виробника, пакувальника, імпортера, експортера;
- товарний знак виробника (за наявності);
- номінальну масу нетто (г, кг), у тому числі наповнювача;
- склад продукту, а також харчові добавки (у разі їх застосування);
- біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосовування);
- енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
- поживну (харчову) цінність;
- дату виготовлення (число, місяць, рік);
- умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря, освітлення);
- строк придатності (число, місяць, рік);
- номер партії;
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформацію щодо сертифікації (за наявності).
Примітка. У разі співпадання реквізитів "номер партії" і "дата виготовлення", наносити "дату виготовлення"
5.5.3. На сири потрібно наносити такі дані
- назву продукту (з урахуванням технологічних особливостей виробництва: сир твердий, сир швидкого визрівання, сир плавлений, сир м'який, сир кисломолочний);
- назву підприємства і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) номер телефону виробника, пакувальника, імпортера, експортера;
- номер партії (окрім головок сиру).
Примітка. На кожну головку сиру наносять дату (число, місяць) і номер варки (партії).
- масову частку жиру у сухій речовині (%);
- склад продукту в порядку зменшення складників (компонентів), у тому числі харчові добавки (у разі їх застосування);
- масу нетто (г, кг) (для фасованих сирів), окрім головок;
- кінцевий термін реалізації або дату виготовлення (фасування);
- строк придатності (число, місяць, рік);
- номер партії;
Примітка. Для сирів, технологія виробництва яких передбачає визрівання, строк придатності визначає виробник і встановлює його з урахуванням дати закінчення терміну визрівання;
- умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря, освітлення);
- біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
- енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
- поживну (харчову) цінність;
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код (за наявності);
- інформацію щодо сертифікації (за наявності).
5.5.4. На молочні консерви та сухі молочні продукти наносять такі дані
 • назву продукту;
 • назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника, пакувальника, імпортера, експортера;
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • номінальну масу нетто (г, кг), у тому числі наповнювача (у разі використання);
 • склад продукту у порядку зменшення складників (компонентів), у тому числі харчові добавки (у разі їх застосовування);
 • біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
 • енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
 • поживну (харчову) цінність;
 • умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітлення (для продуктів у прозорому пакуванні);
 • строк придатності;
 • номер партії;
 • рекомендації щодо приготування і вживання (за необхідності);
 • позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено та може бути ідентифіковано продукт;
 • інформацію щодо сертифікації (за наявності).
  5.5.4.1 Інформацію на банках або тубах із молочними консервами та сухими молочними продуктами (для продуктів виготовлених в Україні).
  На нижній та верхній поверхні металевих банок із молочними консервами повинні бути маркувальні знаки в один або два ряди.
  Маркувальні знаки в один ряд:
  а) на нижній поверхні металевої банки послідовно наносять:
 • М - індекс молочної промисловості;
 • номер підприємства-виробника;
 • асортиментний номер консервів;
 • номер зміни;
  б) на верхній поверхні металевої банки послідовно наносять:
 • число (місяця) виготовлення продукту - двома цифрами (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • місяць  виготовлення - двома цифрами (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • рік виготовлення продукту - позначають двома останніми цифрами року виготовлення.
  Маркувальні знаки в два ряди для металевої та скляної банок із молочними консервами та сухими молочними продуктами:
 • у першому ряді наносять дані, передбачені 5.5.4.1 а), а у другому ряді - 5.5.4.1 б).
  Дозволено наносити індекс молочної промисловості окремо від зазначених вище позначень на дні або кришці банки.
  На нижній вузькій смужці туб повинні бути проштамповані:
 • номер зміни - однією цифрою;
 • число виготовлення - двома цифрами;
 • місяць виготовлення - двома цифрами);
 • рік виготовлення - позначають останньою цифрою року виготовлення;
 • асортиментний номер консервів.
  На кришці металевої банки після номера підприємства-виробника зазначають двосимвольний літерний код країни-виробника згідно з ДСТУ ISO 3166-1.
  На нижньому клапані пачки із сухими молочними продуктами зазначають номер зміни і дату виготовлення - число, місяць, рік (по два знаки, розділені крапками). Номер зміни проставляють зліва від дати виготовлення через один інтервал.
  Для продуктів цього розділу транспортне марковання повинно обов'язково містити мапіпуляційт знаки "Оберігати від нагрівання", "Оберігати від вологи".

  5.6. М'ЯСО І М'ЯСНІ ПРОДУКТИ

  5.6.1. М'ясо в тушах, півтушахі четвертинах:
  - відбиток ветеринарного клейма товарознавчого тавра (категорія вгодованості) і штампи згідно з інструкцією з клеймування м'яса;
  5.6.2. Усі види м'ясних продуктів, окрім м'яса в тушах, півтушахі четвертинах.
  5.6.2.1. Загальні вимоги до змісту інформації:
  - назва продукту;
  - сорт;
  назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - номінальна маса нетто (г або кг), допустимі відхили від маси нетто (%);
  - склад продукту;
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
  - енергетична цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
  - поживна (харчова) цінність;
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість);
  - строк придатності (число, місяць, рік);
  - номер партії;
  - позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - штриховий код;
  - інформація щодо сертифікації.
  5.6.2.2. Додаткові вимоги до змісту інформації.
  Фасоване м'ясо:
 • вид м'яса;
 • термічний стан (остигле, охолоджене, заморожене);
 • категорія вгодованості, сорт;
 • дата пакування (число, місяць, рік);
  М'ясо і субпродукти, заморожені в блоках:
 • вид продукту;
 • категорія, сорт (за наявності);
 • дата пакування (число, місяць, рік).
  Субпродукти:
 • вид субпродуктів;
 • категорія;
 • термічний стан (остиглі, охолоджені, заморожені);
 • дата пакування (число, місяць, рік).
  Напівфабрикати, кулінарні вироби:
 • термічний стан (остиглі, охолоджені, заморожені);
 • дата виготовлення і дата пакування;
 • способи і умови приготування страв (за необхідності).
  Ковбасні вироби і продукти з м'яса:
 • вид продукції;
 • запаковано під вакуумом (за наявності вакуума в упаковці);
 • дата виготовлення (число, місяць, рік).
  На ковбасні вироби у штучній оболонці інформацію частково або повністю дозволено наносити безпосередньо на оболонку.
  Консерви м'ясні та м'ясорослинні:
 • співвідношення основних компонентів (%);
 • спосіб та рекомендації щодо приготування або вживання (для консервів, які потребують додаткового оброблення перед вживанням) - за необхідності;
  На кришки літографованих банок наносять методом штампування або незмивною фарбою номер зміни і дату (число, місяць, рік) виготовлення, якщо на етикетці не зазначено назву підприємства-виробника, то зазначають також його номер.
  На дні і кришках нелітографованих консервних банок консервів, виготовлених в Україні, наносять такі умовні познаки:
 • перший ряд: дата виготовлення продукції (число, місяць, рік) число і місяць - двома цифрами кожне (до 9 включно спереду ставлять нуль), а рік - двома останніми цифрами року;
 • другий ряд: асортиментний номер, зміна, номер бригади (за наявності). Для консервів вищого сорту після асортиментного номера проставляють літеру В. У разі позначення асортиментного номера одним або двома знаками перед ним залишають місце для одного або двох знаків;
 • третій ряд: індекс системи, до якої відноситься підприємство-виробник (м'ясна промисловість - А; харчова промисловість - КП; Укоопспілка - ЦС; сільськогосподарське виробництво - МС), номер підприємства-виробника.
  У разі позначення асортиментного номера одним або двома знаками між ним і номером зміни залишають пропуск відповідно у два або один знак.
  Маркувальні знаки треба розташовувати у два або три ряди (залежно від діаметра банки) на кришці або частково на кришці, а частково на денці, не розриваючи умовних познак, на площі, обмеженій першим бомбажним кільцем (або кільцем жорсткості). Для банок з алюмінієвої ламінованої фольги лише на денці, при цьому в першому ряді наносять лише дату виготовлення з додатковим зазначенням дати (число, місяць, рік) кінцевого терміну зберігання консервів.
  На кришці металевої балки після номера підігрисмства-виробпика зазначають двосимвольний літерний код країни-виробника згідно з ДСТУ ISO 3166-1.
  Під час фасування продукту в скляні банки інформацію дозволено наносити на етикетки, які наклеюють на скло та кришки. Наприклад, консерви з асортиментним номером 183, вищого сорту, виготовлені підприємством-виробником № 52, країна-виробник Україна, м'ясної промисловості в першу зміну 8 серпня 2008 року повинні мати такі позначення:
  08 08 0808 08 08
  183 В 1183 В 1
  A 52 UAA 52 UKR
  5.6.3 На жири топлені за видами сировини треба наносити такі дані:
  - вид і сорт жиру;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - склад продукту;
  - номінальну масу нетто в г або кг;
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - дату виготовлення і пакування;
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - умови зберігання (відносну вологість повітря, температурний режим, освітлення);
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
  - позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлену і може бути ідентифіковану продукт;
  - штриховий код;
  - інформація щодо сертифікації.
  У разі пакування продуктів, зазначених у цьому розділі, у вакуумне паковання на нього наносять напис: „Запаковано під вакуумом".

  5.7. М'ЯСО ПТИЦІ, ЯЙЦЯ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ.

  5.7.1 Марковання м'яса птиці в тушках (нефасоване) повинно містити такі дані:
  - товарознавче тавро (категорія - перша - 1; друга - 2) наносять на зовнішню частину гомілки.
  За наявності етикетки, прикріпленої до ноги треба зазначати такі дані:
  - категорію (перша - 1, друга - 2);
  - назву країни і місце походження;
  - слово „Держветнагляд";
  - номер підприємства.
  Інформація, яку наносять на ящики з незапакованими або запакованими тушками птиці:
  - назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - назва продукту (тушки, напівтушки), включаючи вид птиці для: курей - „К", курчат - „Ц", курчат-бройлерів - „ЦБ", качок - „У", каченят - „УМ", гусей - „Г", гусенят - „ГМ", індиків - „Й", індичат - „ИМ", цесарок - „С", цесаренят - „СМ", перепелів - „П";
  - кількість тушок;
  - номінальна маса нетто і брутто (г та кг);
  - сорт або категорія;
  - слово „Держветнагляд";
  - дата виготовлення і дата пакування (число, місяць, рік);
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість);
  - термічний стан (остиглі, охолоджені, заморожені);
  - спосіб оброблення тушок (патрані - Е, напівпатрані - ЕЕ, патрані з комплектом ліверу і шиєю - Р);
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - інформацію щодо сертифікації.
  5.7.2 М'ясо птиці в тушках, півтушках, частини тушок, запаковані у споживчу тару, на яку наносять таку інформацію:
  - назву продукту (тушки, напівтушки), включаючи вид птиці для: курей - „К", курчат - „Ц", курчат-бройлерів - „ЦБ", качок - „У, каченят - „УМ", гусей - „Г", гусенят - „ГМ", індиків - „Й", індичат - „ИМ", цесарок - „С", цесаренят - „СМ", перепелів - „П";
  - категорію (перша - 1, друга - 2);
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - спосіб оброблення (для цілих тушок - патрані - Е, напівпатрані - ЕЕ, патрані з комплектом ліверу і шиєю - Р);
  - слово „Держветнагляд" (для цілих тушок);
  - термічний стан (остиглі, охолоджені, заморожені);
  - масу нетто (для тушок зазначають масу нетто в кожному пакованш або загальну масу нетто запакованих тушок в кожній одиниці транспортної тари) в кг або г;
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - дату виготовлення;
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря);
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено продукт;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності);
  - штриховий код.
  5.7.3 М'ясо птиці обвалене:
  - назву продукту із зазначенням виду птитр;
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - дату заморожування (для замороженого);
  - строк придатності (дата та час вироблення - для охолодженого, дата заморожування - для замороженого);
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря);
  - номінальна маса нетто, брутто;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності);
  - штриховий код (за наявності).
  5.7.4 Консерви з м'яса птиці і м'ясорослинні - відповідно до 5.6.2.1 та 5.6.2.2.
  Для продуктів цього розділу додатково наносять маніпуляційний напис: „Берегти від нагрівання".
  5.7.5 Субпродукти:
  - назву субпродуктів (шийки, крильця тощо) із зазначенням виду птиці;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника,
  пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - номінальну масу нетто в г або кг;
  - енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - термічний стан (остигле, охолоджене, заморожене);
  - дату вироблення та розфасування (дата та час - для охолодженого, дата заморожування - для замороженого);
  - строк придатності (для незаморожених субпродуктів - зазначають кількість годин, протягом яких субпродукти придатні до споживання);
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим);
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності);
  - штриховий код (за наявності).
  5.7.6 Напівфабрикати з м'яса птиці:
  - назву напівфабрикату із зазначенням виду птиці;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - номінальну масу брутто та нетто;
  - термічний стан (остиглі, охолоджені, заморожені);
  - дату вироблення і дату пакування (дата та час - для охолодженого, дата заморожування - для замороженого);
  - склад напівфабрикату;
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі застосування);
  - способи приготування готових страв;
  - строк придатності (для незаморожених - зазначають кількість годин, протягом яких напівфабрикат придатний до споживання);
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря);
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності);
  - штриховий код (за наявності).
  5.7.7 Ковбасні і кулінарні вироби з м'яса птиці:
  - назву та сорт продукту;
  - назву та вид продукту відповідно до рецептури;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - номінальну масу брутто, нетто;
  - склад продукту;
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - дату виготовлення і дату пакування (дата та час виготовлення - для кулінарних виробів та варених ковбас; дату виготовлення - для продуктів з м'яса птиці сиров'яленихта сирокопчених);
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (за умови застосування);
  - строк придатності або закінчення терміну придатності до споживання;
  - номер партії;
  - умови зберігання (відносну вологість повітря, температурний режим);
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності);
  - штриховий код (за наявності).
  На ковбасні вироби з м'яса птиці в штучній оболонці інформацію (частково або повністю) дозволено наносити безпосередньо на оболонку.
  5.7.8 Жири топлені за видами птиці:
  - вид і сорт жиру;
  - назву і місце знаходження (юридичну адреса, країну) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - склад продукту;
  - номінальну масу нетто в г або кг;
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - дату виготовлення і пакування;
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - умови зберігання (відносну вологість повітря, температурний режим, освітлення);
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
  - позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - штриховий код (за наявності);
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності).
  У разі пакування продуктів зазначених у цьому розділі у вакуумне паковання на нього наносять напис: "Запаковано під вакуумом".
  5.7.9 Яйця харчові (за видами птиці)
  5.7.9.1 Кожне яйце маркують нешкідливою фарбою будь-якого кольору дозволеною до використовування центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України. На штампі для дієтичних яєць зазначають групу, категорію та дату сортування (число, місяць); а для столових - групу і категорію. Марковання повинне бути чітке. Висота позначки групи та категорії повинна бути не більше ніж 5 мм, а дата сортування не менше ніж 3 мм.
  На яйця, які направляють на промислове перероблення (яєчний порошок) -наносять умовну познаку "П" - із уточненням: дрібні - "ПМ"; забруднені - "ПЗ"; з пошкодженням шкаралупи - "ПС".
  Дієтичні яйця позначають: відбірні - ДВ; вища - "ДО"; перша - "Д1"; друга -"Д2";
  Столові яйця позначають: відбірні - СВ; вища - "СО"; перша - "СІ"; друга - "С2"; дрібні - М;
  5.7.9.2 Інформація на споживчій тарі (у разі пакування яєць у споживчу тару):
  - назва продукту;
  - група та категорія: для дієтичних - відбірні - ДВ; вища - „ДО"; перша - "Д1"; друга - "Д2"; для столових - відбірні - СВ; вища - "СО"; перша - "СІ"; друга - "С2"; дрібні - М; - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - кількість яєць;
  - дату сортування (число, місяць, рік);
  - енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість). Наносять попереджувальні написи: „Обережно, крихке!", „Верх, не кантувати!", «Берегти від вологи!»;
  - позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - інформація щодо сертифікації (за наявності).
  Додатково наносять інформацію щодо особливостей вживання та приготування залежно від виду птиці (страусині, перепелині, індичі).
  У разі пакування яєць у коробки для дрібноштучного пакування штамп на яйцях дозволено не ставити.
  5.7.9.3 Інформація на транспортній тарі (в разі пакування яєць безпосередньо у транспортну тару) - відповідно до 5.7.9.2.
  5.7.10 На продукти яєчні у споживчій тарі (меланж, жовток, білок ) треба наносити таку інформацію:
  - назву продукту;
  - спосіб оброблення (пастеризований, підкислений, охолоджений, заморожений, сухий), якщо проведено відповідне оброблення продукту;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну) виробника, пакувальника, експортера, імпортера, адресу потужностей виробництва;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - номінальну масу нетто в кг або г;
  - склад продукту (меланж, жовток, білок);
  - енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - консерванти, харчові ароматизатори та інші добавки (в разі їх застосування);
  - дату виготовлення і дату пакування;
  - строк придатності або закінчення терміну придатності до споживання;
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість, освітленість);
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлений і може бути ідентифікований продукт;
  - штриховий код;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності).

  5.8. РИБА ТА МОРЕПРОДУКТИ.

  5.8.1 Вимоги щодо змісту марковання продукту:
  - назва продукту (товарна та біологічна);
  - назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) номер телефону виробника, пакувальника експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника (за наявності);
  - прилеглість до району промислу дозволено зазначати у назві продукту (наприклад, "Оселедець тихоокеанський", "Навага далекосхідна");
  - асортиментний знак (за наявності);
  - розмір риби, яка поділяється за довжиною чи масою;
  - вид розбирання (без голови, патрана, філе, пласт, шматочки тощо);
  - вид оброблення (охолоджена, солона, в'ялена, копчена, заморожена);
  - ступінь посолу (малосолона, слабосолона, середньосолона, сильносолона);
  - сорт (за наявності сортів);
  - маса нетто (кг, г);
  - енергетична цінність (калорійність) (ув кДж і (або) ккал);
  - поживна (харчова) цінність;
  - позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - дата виробництва або дата виробництва та дату пакування, для швидкопсувних продуктів - число, місяць і годину закінчення технологічного процесу;
  - склад продукту (у разі необхідності);
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
  - спосіб приготування (у разі необхідності);
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітленість);
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - штриховий код;
  - інформація щодо сертифікації (за наявності);
  - номер майстра, переділу для ікри осетрових риб.
  У разі застосовування вакуумної упаковки наносять напис: "Упаковано під вакуумом".

  5.9. ПРОДУКТИ З РИБИ І МОРЕПРОДУКТІВ, КОНСЕРВИ ТА ПРЕСЕРВИ.

  5.9.1 Вимоги до змісту марковання продукту:
  - назва продукту;
  - назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) номер телефону виробника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника;
  - сорт (за наявності);
  - номінальна маса нетто (кг, г), а також співвідношення основних компонентів;
  - склад продукту;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - енергетична цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
  - поживна (харчова) цінність;
  - дата виготовлення;
  - строк придатності.
  Поруч із цим текстом наносять напис "Дата виготовлення зазначена на кришці в першому ряду", а для літографованих банок із зазначенням на кришці лише дати виготовлення наносять напис "Дата виготовлення зазначена на кришці";
  - маса риби без тузлука для пресервів у крупному фасуванні, що продають на розважування;
  - номер партії (для консервів номер партії відповідає даті і номеру зміни, вказаним на кришці банки);
  - умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітлення);
  - спосіб вживання та особливості приготування (за необхідності);
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (в разі їх застосування);
  - штриховий код;
  - інформація щодо сертифікації (за наявності).
  Примітка: вміст вітамінів зазначають для продуктів з вмістом вітамінів В! і В2 більшим, ніж 0,1 мг і РР -більшим, ніж2,0 мгу 100 г продукту.
  5.9.2 Інформація на дні і кришці.
  5.9.2.1 На дні або на кришці нелітографованих бляшаних і алюмінієвих банок з рибними консервами і пресервами наносять знаки умовних познак у три ряди на площі, обмеженій першим бомбажним кільцем (або кільцем жорсткості).
  Перший ряд:
 • дата виготовлення продукту (число, місяць, рік):
 • число - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • місяць - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • рік - дві останні цифри.
  Другий ряд:
 • асортиментний знак - від одного до трьох знаків (цифри або літери, окрім літери "Р");
 • номер підприємства-виробника - від одного до трьох знаків (цифри і літери).
  Третій ряд:
 • номер зміни - одна цифра;
 • індекс рибної промисловості - літера "Р"
  Під час позначення асортиментного знака і номера підприємства-виробника одним або двома знаками перед ними залишають пропуск відповідно у два або один знак.
  Для виробників, підприємства яких забезпечені імпортним обладнанням, дозволено наносити умовні познаки в три і два ряди.
  Інформація в три ряди:
  Перший ряд:
 • число - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • місяць - літерою, окрім літери "З";
 • рік - однією останньою цифрою року.
  Другий ряд:
 • номер зміни - одна цифра;
 • асортиментний знак - три цифри.
  Третій ряд:
 • індекс рибної промисловості - літера "Р";
 • номер заводу - три знака.
  Інформація в два ряди:
  Перший ряд:
 • індекс рибної промисловості - літера "Р" (на літографованих банках не наносять), дата виготовлення - число, місяць, рік.
  Другий ряд:
 • номер зміни - одна цифра (для виробників з однозмінним режимом праці не наносять);
 • асортиментний знак - від одного до трьох знаків (цифри або літери, окрім літери "Р");
 • номер підприємства-виробника - до трьох знаків (цифри і літери).
  5.9.2.2 На банках з ікрою осетрових риб умовні познаки наносять у два ряди:
  Перший ряд:
 • дата виготовлення продукту (декада, місяць, рік);
 • декада - одна цифра - 1, 2, 3;
 • місяць - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • рік- одна останнятщфра.
  Другий ряд:
 • номер майстра - одна або дві цифри.
  5.9.2.3 На банках з лососевою зернистою ікрою умовні познаки наносять у три ряди.
  Перший ряд:
 • дата виготовлення (число, місяць, рік):
 • число - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • місяць - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
 • рік дві останні цифри.
  Другий ряд - асортиментний знак "Ікра".
  Третій ряд:
 • номер заводу - до трьох знаків;
 • номер зміни - одна цифра;
 • індекс рибної промисловості - літера „Р" (на літографованих банках не наносять).
  На банки з зернистою ікрою наносять умовні познаки кольору ікри: для білужачої та калужачої світло-сіра - 000, сіра - 00, темно-сіра - 0; для осетрової та шипової світло-сіра, сіра та жовтувата - А, темно-сіра, коричнева Б. Для севрюжачої ікри не роблять позначок про колір.
  Примітка: Ікру зернисту осетрових риб фасують у банки, зовнішні сторони і кришки яких повинні бути літографовані. Внутрішні сторони банки і кришки повинні бути покриті лаком або емаллю, або їхньою сумішшю, дозволеними центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України для контакту з харчовими продуктами.
  5.9.2.4 Інформація на коробках і пачках з наборами і окремими банками, а також на бандерольках, які прикріплюються на банки, повинна містити дані відповідно до 5.9.1.
  5.9.2.5 На кришку або корпус поліетиленової банки наносять інформацію відповідно до 5.9.1,5.9.2.1,5.9.2.2,5.9.2.3.
  На дні банки повинен бути зазначений товарний знак заводу-виробника (за наявності).
  5.9.2.6 На поліетиленові кришки наносять умовні познаки відповідно до 5.9.2.1,5.9.2.2,5.9.2.3.
  Напис на полівінілхлоридних і поліпропіленових банках повинен відповідати 5.9.1, маркування алюмінієвих літографованих кришок повинно відповідати 5.9.2.1, 5.9.2.2,5.9.2.3.
  5.9.2.7 Етикетки на скляних банках з продуктом повинні містити інформацію, що відповідає 5.9.1. На етикетку також необхідно наносити: номер зміни, число, місяць і рік виготовлення продукту.
  Маркувальні знаки можуть бути нанесені на кришці і на склі. У разі однозмінної роботи не наносять номер зміни.
  На денце конічних і фігурних скляних банок наклеюють етикетки із зазначенням зміни і дати виготовлення, решту реквізитів наносять на літографовану кришку.
  Марковання на кришку скляних банок з ікрою осетрових риб наносять згідно з 5.9.1.
  Дату виготовлення (місяць, рік) наносять в один ряд:
  місяць - дві цифри (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль);
  рік - останньою цифрою року.
  На крипті металевої банки після номера підприємства-виробника зазначають двосимвольний літерний код країни-виробника згідно з ДСТУ І8О 3166-1 для продукції, призначеної для експортування.
  5.9.2.8 Додаткова інформація на банках з насувними кришками з ікрою осетрових риб:
  Дату виготовлення і номер, присвоєний майстру, наносять на кришку або дно банки у два ряди.
  У верхньому ряду - дату виготовлення продукту - декада, місяць, рік.
  Декаду позначають однією цифрою (1, 2, 3), місяць - двома цифрами (до цифри 9 включно спереду проставляють нуль), рік - останньою ттфрою року.
  У нижньому ряду - номер майстра (один або два знака).

  5.10. ЧАЙ, КАВА, КАКАО (А ТАКОЖ НАПОЇ З НИХ), ПРЯНОЩІ, ПРИПРАВИ, ХАРЧОВІ ДОБАВКИ.

  На маркованні треба зазначати:
  - назву продукту (у назві чаю чорного байхового залежно від розміру і форми чаїнок зазначають: дрібний, середньолистовий, крупнолистовий або гранульований - СТС);
  - назву аромату, якщо під час виготовлення цих продуктів застосовують ароматизатори (наприклад: чай чорний байховий з ароматом лимона);
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країну), номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера, назва місця походження;
  - місце вирощування (географічний регіон країни) та період збирання чайного листя;
  - номінальну масу нетто, г;
  - товарний знак виробника;
  - склад продукту;
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
  - спосіб приготування або рекомендації щодо вживання (за необхідності). Для харчових добавок і ароматизаторів - інструкцію щодо зберігання і вживання;
  - сорт (для чаю з урахуванням екстрактивності: букет, вищий, перший, другий, третій);
  - протипоказання щодо застосовування за наявності окремих видів захворювань для біологічно активних добавок до їжі, харчових добавок та інгредієнтів продуктів нетрадиційного складу. Для продуктів лікувально-профілактичного призначення, з тонізувальними властивостями треба наносити попередження щодо вживання продукту та зазначати особливості або рекомендації щодо вживання. Цю інформацію обов'язково треба погодити з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України;
  - дату пакування (число, місяць, рік);
  - умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря, освітленість);
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - штриховий код;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності).
  Для кави і кавових напоїв додатково наносять таку інформацію:
  - кава натуральна смажена (у зернах або мелена);
  - кава натуральна розчинна (із зазначенням її типу);
  - декофеїнізована (наприклад, „без кофеїну", „декофеїнізована");
  - склад, харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
  - кавовий напій нерозчинний/розчинний.
  5.10.1 На пакетики для разового використовування наносять таку інформацію:
  - назву виробника;
  - товарний знак виробника;
  - назву продукту;
  - номінальну масу нетто, г;
  - спосіб приготування або рекомендації щодо вживання;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - інформацію щодо сертифікації (за наявності);
  - штриховий код;
  У разі застосовування вакуумного паковання наносять напис: „Упаковано під вакуумом".
  Для продуктів цього розділу транспортне марковання повинно обов'язково містити маніпуттятгійний знак „Оберігати від вологи".
  Примітка. Енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал) та поживну (харчову) цінність зазначають для напоїв з використовуванням харчових добавок (цукор, цукрозамінники).

  5.11. ХАРЧОВІ КОНЦЕНТРАТИ.

  На маркованні треба зазначати:
  - назву продукту;
  - назву і місцезнаходження (юридичну адресу, країнуа) номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - товарний знак виробника;
  - номінальну масу нетто, г. Для рідких продуктів зазначають об'єм, дм3, та масу нетто, г;
  - склад продукту;
  - харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосовування);
  - дату виготовлення (число, місяць, рік);
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - способи і умови приготування готових страв. За наявності, застереження щодо вживання харчового продукту певними категоріями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо);
  - умови зберігання (температурний режим, відносну вологість повітря, освітлення);
  - енергетичну цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
  - поживну (харчову) цінність;
  - строк придатності;
  - номер партії;
  - штриховий код;
  - інформацію щодо сергифікації.
  У разі коли продукт розфасовано у вакуумне паковання, наносять напис: „Упаковано під вакуумом".
  Дозволено нанесення написів рекламно-інформаційного характеру, які не суперечать вимогам чинного законодавства.

  5.12. ПРОДУКТИ ПИВОВАРНОЇ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТЕЙ.

  5.12.1 Пиво та солодові напої:
  Пляшки з пивом маркують наклеюванням на кожну пляшку етикетки, виготовленої згідно з чинними нормативними документами, із зазначенням такої інформації, як:
  - загальна назва продукту;
  - назва та адреса і номер телефону підприємства-виробника чи бази розлива (у випадку розливу пива на базі);
  - товарний знак виробника (за наявності); назва типу пива (світле, напівтемне, темне);
  - місткість, дм3;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути індентифіковано продукт;
  - склад харчового продукту в порядку переваги складників, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що залишаються у готовому пиві;
  - енергетична цінність або калорійність, кДж/100 г (100 см3) абоккап/100 г(100 см3); поживна (харчова) цінність, (вуглеводи), г/100 г (100 см3);
  - кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва (число, місяць, рік) та строк придатності;
  - масова частка сухих речовин у початковому суслі, %;
  - алкоголь, не менше, % об.; або спирт, не менше, % об.; або об'ємна частка спирту, не менше, %.
  - умови зберігання;
  - знак відповідності (за наявності);
  - напис "Пастеризоване" - для пастеризованого пива;
  - напис «Безалкогольне» - для безалкогольного пива;
  - номер партії.
  Дозволено наносити кінцеву дату споживання або дату виробництва і строк придатності на пляшці або на кришці пляшки.
  Дозволено частину інформації наносити на контретикетку або кольєретку при оформленні ними пляшок.
  Дозволено наносити на контретикетку назви декількох виробників із кодуванням кожного відповідними позначками (крапкою, літерою, трикутником, тощо). Такі позначки наносять проти адреси підприємства- виробника.
  У разі вмісту у готовому пиві діоксиду сірки більше ніж 10 мг/дм3 під час маркування треба зазначати використовування солей калію чи натрію метабі сульфітів.
  Дозволено, під час виробництва пива згідно з ліцензією, на пляшку наносити лише кольєретку (за вимогами ліцензіатів).
  Дозволено, у разі використовування :
  — різних видів хмелю та хмелепродуктів - хмелю ароматичного спресованого, хмелю гіркого спресованого, гранульованого хмелю, меленого брикетованого хмелю, хмельових екстрактів (спиртових та СО2-екстрактів) та ізоекстрактів і тетрагідроекстрактів позначати їх одним словом "хміль";
  — різних видів солоду - солод ячмінний: світлий, темний, карамельний, палений, пшеничний і солодові екстракти і позначати їх одним словом "солод";
  — води питної і води підготовленої позначати їх одним словом "вода".
  Дозволено не зазначати діоксид вуглецю, тому що він є невід'ємною складовою пива, який утворюється під час технологічного процесу.
  Дозволено одночасно зазначати на етикетці місткості 0,3; 0,33; 0,42; 0,47 і 0,5 або 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 дм наносити відмітки для визначення фактичної місткості.
  Продукцію маркують штриховими кодами здійснюють згідно з чинними нормативними документами.
  Металеві банки маркують нанесенням на них фарбою інформації відповідно до 15.12.1.
  Металеві бочки (кеги) маркують із зазначенням місткості (дм3) та інвентаризаційного номера бочки. На кожну бочку наносять ярлик з інформацією відповідно до 5.12.1.
  5.12.2 Безалкогольні напої, а також концентрати напоїв (з бікарбонатом натрію або без нього) і сиропи маркують такою інформацією, як:
  - назва напою, його група, тип. Не дозволено використовувати в назві продукту назви натуральних фруктів, плодів і ягід, за умови вмісту у складі напоїв менше ніж 10% (за об'ємом) натурального соку або сиропу;
  - ступінь насичення діоксидом вуглецю (сильногазований, середньогазований, слабогазований, негазований);
  - назва аромату для ароматизованих напоїв і сиропів (за наявності);
  - назва та повна адреса (юридична адреса, країна) і номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
  - дозволено наносити назви декількох виробників із зазначенням підприємства-виробника певною позначкою: крапкою, літерою, трикутником, перфорацією тощо;
  - товарний знак, логотип (за наявності);
  - місткість, (дм3). Для порошкоподібних концентратів зазначають масу нетто, г; дозволено одночасно зазначати на етикетці місткості 0,25; 0,3; 0,33; 0,42; 0,47 і 0,5 або 0,7; 1,0; 1,5; 2,0 і 2,5 дм3 з нанесенням насічки для зазначення фактичної місткості;
  - склад продукту із зазначенням переліку сировини. У разі використовування натуральних соків і/або м'якоті зазначають їх вид і масову частку у відсотках; назву основних інгредієнтів, які впливають на смак і аромат (перелік основних інгредієнтів визначає виробник);
  - наявність консервантів (за умови застосування);
  - харчові добавки, ароматизатори, барвники, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерело ГМО (у разі їх застосовування);
  - енергетична цінність або калорійність (у кДж і (або) ккал) на 100 г або на 100 см3;
  - поживна (харчова) цінність на 100 г або на 100 см3;
  - позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
  - кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва (число, місяць, рік) та строк придатності;
  - номер партії;
  - умови зберігання (температурний режим, освітлення) та відносну вологість повітря (для порошкоподібних концентратів напоїв);
  - штриховий код;
  - інформація щодо сертифікації.
  Металеві банки маркують нанесенням на них інформації відповідно до 5.12.2. Металеві бочки (кеги) для безалкогольних напоїв маркують із зазначенням місткості (дм) та інвентаризаційного номера. На кожну бочку наклеюють ярлик з інформацією відповідно до 5.12.2.
  5.12.2.1 Додатково можуть бути нанесені такі написи:
  - назва організації-розробника напоїв;
  - коротка характеристика основи напоїв;
  - напис „Пити охолодженим", "З вмістом вітамінів" та інші написи інформаційного і рекламного характеру.
  Для концентратів і напоїв спеціального, лікувально-профілактичного призначення, з тонізувальними властивостями треба наносити попередження щодо вживання напою та зазначати особливості або рекомендації щодо вживання, які мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.
  У маркованні функціональних напоїв в яких вміст кофеїну перевищує 150 мг/дм, треба зазначати: "Підвищений вміст кофеїну". У складі продукту, безпосередньо після назви "кофеїн" треба зазначати вміст кофеїну в мг на 100 дм3 напою.
  В маркуванні напоїв, до складу яких входить штучний підсолоджувач «аспартам» (окремо або в суміші), треба зазначати: «Містить джерело фенілаланіну Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію та дітям до семи років».
  Заборонено використовувати назви загальних класів біологічно активних сполук замість назви конкретної сполуки (у разі додавання таких сполук за технологічної необхідності). Наприклад, «вітамін В2» замість назви «рибофлавін» у разі використовування як барвника.
  У маркованні енергетичних напоїв треба зазначати: «Рекомендовано вживати в період підвищених розумових та фізичних навантажень. Не рекомендовано вживати дітям віком до 7 років, вагітним жінкам та матерям, які годують груддю, особам із захворюваннями серцево-судинної системи та чутливим до окремих компонентів напою».
  Дозволено наносити інформацію про організацію-розробника рецептур, а також іншу інформацію, в тому числі рекламну, що характеризує продукт, виробника і замовника та яка не суперечить чинному законодавству України.

 • Страница 2 из 3 : 1 2 3


  Другие популярные документы:

 • ДСТУ ISO 9001-2009 "Система управління якістю. Вимоги."
 • ДСТУ 3768-2010 "Пшеница. Технические условия."
 • ДСТУ 4623-2006 "Сахар белый. Технические условия."
 • ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки."
 • ДСТУ 4163-2003 "ГУСД. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформительству документов."