НПП Джерело - полезная информация - ДСТУ 4518-2008
Научно-производственное предприятие "Джерело"

Оборудование, упаковка, фасовка
Карта сайта
     На главную

ДСТУ 4518-2008

5.13. ВОДИ МІНЕРАЛЬНІ ФАСОВАНІ ТА ВОДИ ПИТНІ ФАСОВАНІ.

5.13.1 Води мінеральні природні фасовані.
Маркують такою інформацією, як:
- назва води, власна назва, її хімічний клас, підклас, група;
- місцезнаходження та номер водопункту (свердловина, джерело);
- глибина свердловини (джерела), м;
- назва, повна адреса (юридична адреса, країна) та номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера, адреса потужностей (об'єкта) виробництва;
- місткість, дм3;
- товарний знак виробника (за наявності);
- походження (мінеральна природна, мінеральна розведена);
- мінералізація, г/дм;
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- хімічний склад води, в мг/дм3 (для лікувально-столових та лікувальних вод).
В разі наявності у природній столовій воді фтору від 1,2 мг/дм3 до 1,5 мг/дм3 , а у природній лікувально-столовій воді - понад 1,5 мг/дм , на етикетку наносять позначення „Містить фтор"; за наявності в мінеральних водах заліза від 5,0 мг/дм3 до 10,0 мг/дм - «Містить залізо»; за наявності в мінеральних водах йоду від 1,0 мг/дм до 5,0 мг/дм3 - «Містить йод»; за наявності в мінеральних водах мета кремнієвої кислоти від 35,0 мг/дм3 до 50,0 мг/дм3 - «Містить метакремнієву кислоту»; стан води під час фасування (природний стан, слабогазована, сильногазована). У разі штучного насичення ді оксид ом вуглецю наносять напис „Штучно насичена СО2";
- для розведених лікувально-столових вод зазначають їх походження і напис „Розведена";
- застосування води (природна столова, лікувально-столова, лікувальна);
- показання щодо застосування із зазначенням: для лікувально-столових вод;
- „За призначенням лікаря і як столовий напій - не систематично", для лікувальних вод - „За призначенням лікаря";
- основні протипоказання (для лікувально-столових, лікувальних вод);
- дата розливання (число , місяць, рік);
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, освітлення);
- штриховий код;
- кінцеву дату споживання «Вжити до .. (число, місяць, рік)» або дату фасування (число, місяць, рік) та строк придатності (число, місяць, рік);
- інформація щодо сертифікації;
- інша інформація, передбачена чинними нормативними документами.
Дозволено реалізовувати скляні пляшки з природними водами без етикеток, закоркованих літографованими чи конгревованими кроненпробками із зазначенням: назви виробника, назви води, дати розливання (число, місяць, рік), місткості, строку придатності, позначення нормативного документа.
5.13.2 Вода питна фасована (бутильована) та ароматизована Маркують такою інформацією, як:
- назва фасованої води;
- товарний знак виробника (за наявності);
- мінералізація (сухий залишок, г/дм);
- стан фасованої води за ступенем насичення діоксидом вуглецю (газована, негазована, слабогазована, середньогазована, сильногазована);
- назва, повна адреса (юридична адреса, країна) та номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера, адреса потужностей (об'єкта) виробництва;
- позначення походження фасованої води: джерельна, із свердловини, із системи гоподарського-питного водопостачання;
- місткість, дм3;
- склад ароматизованої води із зазначенням використаних ароматичних композицій;
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, освітленість);
- дата фасування (число, місяць, рік);
- строк придатності (місяців, діб);
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- інформація щодо сертифікації;
- інша інформація, передбачена чинними нормативними документами.
Дозволено наносити написи інформаційного та рекламного характеру, які не суперечать вимогам чинного законодавства. 5.13.3 Штучно мінералізовані води Маркують такою інформацією, як:
- назва продукту;
- ступінь насичення діоксидом вуглецю (негазована, сильногазована, слабогазована);
- назва, повна адреса (юридична адреса, країна) та номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера, адреса потужностей (об'єкта) виробництва;
- товарний знак виробника (за наявності);
- напис: „штучно мінералізована";
- мінералізація, г/ дм3 (зазначення основних довнесених компонентів);
- хімічний склад води;
- кінцеву дату споживання «Вжити до .. (число, місяць, рік)» або дату фасування (число, місяць, рік) та строку придатності (число, місяць, рік);
- дата розливу (число, місяць, рік);
- номер партії виробництва;
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітлення);
- місткість, дм ;
- позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлений і може бути ідентифікований продукт;
- інформація щодо сертифікаці;
- інша інформація, передбачена чинними нормативними документами.
Дозволено наносити написи інформаційного та рекламного характеру.
5.13.4 Води фасовані питні
На пакованні (тарі) фасованої питної води зазначають таку інформацію, як:
- дата розливу;
- строк придатності або кінцеву дату споживання „Вжити до";
- номер партії;
- умови зберігання та показники якості;
- назва, повна адреса (юридична адреса, країна) та номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера, адреса потужностей (об'єкта) виробництва;
- назва нормативного документа, який визначає вимоги щодо якості питної води;
- інша інформація, передбачена нормативними документами.
Текст у маркуванні питної води обов'язково повинен бути погоджений з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

5.14. ЦУКОР.

Маркують такою інформацією, як:
- назва продукту (цукор білий кристалічний, цукор білий пресований, цукрова пудра);
- назва організації, в систему якої входить підприємство-виробник;
- товарний знак підприємства-виробника (за наявності);
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
- категорія цукру;
- маса нетто в кг та г;
- енергетична цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
- поживна (харчова) цінність;
- рік виготовлення, дата пакування (фасування);
- номер партії (номер партії відповідає даті фасування);
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря);
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформація щодо сертифікації (за наявності).
5.14.1 На пакетиках цукру білого кристалічного, цукру білого пресованого, цукрової пудри масою нетто від 5 до 20 г зазначають таку інформацію, як:
- назва і товарний знак виробника (за наявності);
- назва продукту;
- номінальна маса нетто, г;
- дата пакування (фасування);
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт.
На кожне паковання наносять маніпуляційний знак „Берегти від вологи".

5.15. СІЛЬ КУХОННА.

Маркують такою інформацією, як:
Паковання маркують такою інформацію, як
- назва продукту, включаючи інформацію щодо способу одержання, виду, крупності, ґатунку, а для солі з добавками - вид і масова частка добавки;
- назва організації, в систему якої входить підприємство-виробник;
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
- товарний знак виробника (за наявності);
- дата виготовлення;
- термін зберігання;
- номер партії;
- умови зберігання (відносна вологість повітря);
- номінальна маса нетто в кг або г;
- вміст протизлежувальних, стабілізувальних та інших добавок (за умови їх застосовування);
- позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформація щодо сертифікації (за наявності).
На пакетиках солі масою від 1 г до 10 г зазначають:
- назву продукту;
- назву і товарний знак виробника (за наявності);
- масу нетто, г;
- дату виготовлення;
- позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт.
На кожну упаковку наносять маніпуляційний знак „Берегти від вологи", а в разі пакування в полімерні матеріали - знак „Берегти від нагрівання".
Таку саму інформацію наносять на мішки або ярлики, прикріплені до мішків. Для солі з добавками додатково зазначають:
- інформацію щодо рекомендованої добової дози вживання в г;
- харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, продукти нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосовування);
- інформацію щодо особливостей вживання та використання (у разі необхідності).
- інформацію, що після закінчення терміну придатності сіль з добавками (наприклад, йодовану, йодовано-фторовану, фторовану тощо) можна використовувати як звичайну кухонну сіль.

5.16. ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА.

5.16.1 Мед маркують такою інформацією:
- назва продукту;
- справжність з урахуванням природи походження (натуральний або штучний);
- вид натурального меду із зазначенням рослин-медоносів;
- рік збирання натурального меду або дата виготовлення штучного меду;
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера. Назва місцезнаходження пасіки;
- товарний знак виробника;
- номінальна маса нетто (кг або г) та об'єм (дм);
- склад продукту для натурального меду з добавками (квітковий пилок, маточне молочко, прополіс, горіхи тощо) і для штучного меду;
- харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, продукти нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосовування);
- діастазне число;
- енергетична цінність (калорійність) (в кДж і (або) ккал);
- поживна (харчова) цінність;
- дата пакування (місяць, рік);
- строк придатності (місяць, рік);
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітлення);
- позпачегаїя нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- добова норма вживання та попередження, що продукт може викликати алергію;
- інформація щодо сертифікації (за наявності).
5.16.2 Пилок квітковий (обніжжя), маточне молочко і прополіс:
- назва продукту;
- ботанічне походження для квіткового пилку;
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) номер телефону виробника пакувальника, експортера, імпортера, назва місця походження;
- товарний знак (за наявності);
- номінальна маса брутто, нетто, г;
- строк придатності (місяць, рік);
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря);
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформація щодо сертифікації (за наявності).

5.17 ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ.

5.17.1 Хлібобулочні вироби фасовані і упаковані поштучно маркують такою інформацією:
- назва продукту;
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) виробника, пакувальггика, експортера, імпортера;
- товарний знак виробника (за наявності);
- склад продукту;
- маса нетто в г (кг), та допустимі відхили з урахуванням вологості продукту;
- енергетична цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
- поживна (харчова) цінність;
- харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
- вміст внесених вітамінів (для вітамінізованих продуктів), клітковини, харчових волокон та інших компонентів для спеціальних продуктів з урахуванням їхнього призначення.
Примітка. Для вітамінізованих продуктів наносять напне „ВІТАМІНІЗОВАНЕ" (великими літерами); - дата виготовлення та година виймання з печі (зазначають у товарно-транспортній накладній на відпуск продукції);
- строк придатності;
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітленість);
- позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код (за наявності);
- інформація щодо сертифікації (за наявності).
Примітка. На неупаковані хлібобулочні вироби інформацію треба подавати в інформаційному листку у торгівельному залі. 5.17.2. Додаткові вимоги до марковання.
5.17.2.1. Хлібобулочні вироби для хворих на цукровий діабет:
- вміст (розрахунковий) у грамах на 100 г продукту цукрозамінника, загального цукру (у перерахунку на сахарозу);
- добова норма споживання ксиліту, сорбіту та інших цукрозамінників - не більше, ніж 30 г;
- напис: „Вживати згідно з дієтою, призначеною лікарем";
- напис: „Для хворих на цукровий діабет".
5.17.2.2. Хлібобулочні вироби для дієтичного харчування:
- добова норма (кількість продукту для одночасного вживання);
- призначення, умови і обмеження щодо вживання.
Етикетки та інформація для хлібобулочних виробів для хворих на цукровий діабет та виробів для дієтичного харчування повинні бути узгоджені з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.

5.18. КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ І ЖУВАЛЬНА ГУМКА.

5.18.1 Загальні вимоги до марковання.
Кондитерські вироби і жувальну гумку маркують такою інформацією, як:
- назва та власна назва продукту;
- товарний знак виробника;
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна), номер телефону виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
- маса нетто (кг або г);
- дата виготовлення (число, місяць, рік), а для тортів і тістечок зі строком зберігання не більше ніж 5 діб - година і дата виготовлення; вироби зі строками придатності понад три місяці треба маркувати з урахуванням 4.5.9;
- кінцевий термін придатності до споживання або строк придатності;
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітлення);
- склад продукту. Для кондитерських наборів, складених з різних видів і назв виробів, зазначають повний перелік інгредієнтів, що були використані для виготовлення виробів, з яких складений набір (без зазначення складу кожного конкретного найменування виробу);
- харчові добавки, барвники, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
- енергетична цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал) на 100 г продукту та поживна (харчова) цінність (білки, жири, вуглеводи) на 100 г продукту. Для кондитерських наборів, складених з різних видів і назв виробів, зазначають середньозважену харчову цінність виробів, з яких складено набір (без зазначення харчової трнності кожного конкретного найменування виробу);
- позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код (за наявності);
- інформація щодо сертифікації (за наявності).
Дозволено додатково наносити написи рекламно-інформаційного характеру на упаковках або на листках-вкладишах.
5.18.2 Додаткові вимоги до марковання.
5.18.2.1 Кондитерські вироби для хворих на цукровий діабет додатково маркують такою інформацією, як: - вміст (розрахунковий) у грамах на 100 г продукту цукрозамінника, загального цукру (у перерахунку на сахарозу);
- рекомендації щодо споживання (наприклад, добова норма споживання ксиліту, сорбіту та інших цукрозамінників - не більше, ніж ЗО г);
- напис: „Для хворих на цукровий діабет".
5.18.2.2 Кондитерські вироби для дієтичного або лікувально-профілактичного харчування додатково маркують такою інформацією, як:
- добова доза (кількість продукту для одночасного вживання);
- призначення і умови, обмеження щодо вживання.
Етикетки та інформація для кондитерських виробів для хворих на цукровий діабет та виробів для дієтичного харчування повинні бути узгоджені з центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.

5.19. КРОХМАЛЬ І КРОХМАЛЕПРОДУКТИ.

Маркують такою інформацією, як:
- назва, вид, сорт продукту;
- назва організації, в систему якої входить підприємство-виробник;
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
- товарний знак виробника (за наявності);
- дата виготовлення і дата пакування;
- маса нетто в кг або г;
- енергетична цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
- поживна (харчова) цінність;
- номер партії;
- умови зберігання (відносна вологість, температурний режим, освітлення);
- строк придатності;
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформація щодо сертифікації (за наявності).
На кожне паковання наносять машпулждйний знак „Берегти від вологи".

5.20. ОЛІЯ ТА ОЛІЙНОЖИРОВІ ПРОДУКТИ (А ТАКОЖ МАРГАРИН ТА МАРГАРИНОВІ ПРОДУКТИ).

5.20.1 Маркують такою інформацією, як:
- назва продукту;
- масова частка жиру;
- сорт (за наявності);
- назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна) виробника, пакувальника, експортера, імпортера;
- номінальна кількість: маса нетто (г або кг) та об'єм продукту, дм (для маргаринової продукції - маса нетто);
- товарний знак виробника (за наявності);
- склад продукту (дозволено інформацію про жирову основу надавати в такому вигляді: для маргаринової продукції - жири рослинні та тваринні і олії в натуральному та стверділому вигляді рафіновані дезодоровані; для майонезу - олії рафіновані дезодоровані; для олій - перелік всіх олій, що містяться в продукті);
- харчові добавки, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО (у разі їх застосування);
- енергетична цінність (калорійність) (у кДж і (або) ккал);
- поживна (харчова) цінність;
- дата виготовлення (число, місяць, рік);
- номер партії;
- умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітленість);
- строк придатності;
- позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;
- штриховий код;
- інформація щодо сертифікації (за наявності);
- додатково може бути нанесена назва організації-розробника рецептури і (або) технології виробника.
Для маргарину і маргаринових продуктів строк придатності зазначають з урахуванням особливостей пакувального матеріалу.
Окрім загальної інформації для олій зазначають:
- спосіб оброблення;
- склад олій (для купажованих - перелік всіх олій у відсотковому співвідношенні);
- вид, марка, призначення щодо застосування;
- дату розливання (для продукту у споживчій тарі);
- дату наливання (для продукту у бочках, флягах, цистернах, баках, контейнерах).
Для продуктів цього розділу транспорте марковання повинно обов'язково містити машпуляційні знаки „Берегти від нагрівання", „Берегти від вологи".

Додаток А

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАГАЛЬНИХ НАЗВ ПРОДУКТІВ
(довідковий)

1. Пиво - тонізувальний, пінистій напій, одержаний під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами без добавляння спирту етилового, насичений діоксидом вуглецю. Пиво виробляють трьох типів: світле, напівтемне, темне;
2. Безалкогольні напої рідкі - напої, виготовлені з питної, питної підготовленої води, мінеральної природної столової води, соків, концентрованих соків, зернової сировини та продуктів її перероблення, концентратів, спиртованих соків, продуктів бджільництва, настоїв і екстрактів рослинної сировини, виноматеріалів, цукру, підсолоджувачів, смако-ароматичних добавок (ароматизаторів, ароматичних основ, емульсій тощо), барвників, вітамінів та інших складників, насичені або ненасичені діоксидом вуглецю, з об'мною часткою спирту не більше ніж 0,5%, а для напоїв бродіння та напоїв, виготовлених із використовуванням пряно-ароматичної рослинної сировини, виноматеріалів, спиртованих соків - не більше ніж 1,2%.
Концентрати безалкогольних напоїв у споживчій тарі - однорідна суміш складників, призначена для готуваннія рідких напоїв.
3. Вода мінеральна природна - природна підземна вода водних об'єктів, що характеризується мінералізацією від 0,1 г/дм3 до 15 г/дм3, стабільністю фізико-хімічного складу, вмістом біологічно-активних компонентів та сполук, відповідно до кондиції встановлених для кожної води і використовується без додаткового оброблення згідно з медичним (бальнеологічним) висновком (ДСТУ 878). Води мінеральні питні можуть бути: природні столові, природні лікувально-столові, розведені мінеральні, природні лікувальні.
Вміст біологічно-активних компонентів та сполук відповідно до кондицій, установлюють для кожного об'єкта (родовища), які використовують без додаткового оброблення, яке може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості (СООЕХ 8ТАН 108-1981)[6];
4. Вода штучно мінералізована - вода, яку виготовляють розчиненням солей у воді (водопровідній, знесоленій, мінеральній). Призначена для використовування як столова, лікувальна, для внутрішнього та зовнішнього застосовування. Готують із солей, розраховуючи сольовий склад, виконаних відповідно до заданих властивостей води;
5. Вода питна - вода, для пиття, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству;
6. М'ясо - туша, пів туша, четвертина або її частина, що являє собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканин з кістками (ДСТУ 3938);
7. Субпродукти - внутрішні органи, голови, ноги, хвости, вим'я, м'ясна обрізь, отримані під час переробляння худоби (ДСТУ 3938);
8. Субпродукти птиці - потрухи (печінка без жовчного міхура, серце з перикардом або без нього, м'язовий шлунок без вмісту і кутикули), шия, голова, ноги по гомілково-стопний і крила по ліктьовий суглоби.
9. Лівер - серце, легені, трахея, печінка, діафрагма вилучені з туші в їх натуральному з'єднанні (ДСТУ 3938);
10. Борошно - харчовий продукт, який одержують у результаті переробки зерна злакових та інших зернових культур (ДСТУ 2209);
11. Крупи - харчовий продукт, одержаний під час перероблення круп'яного зерна, в якому сконцентровані корисні поживні речовини, що добре засвоюються.
Крупи виготовляють: не подрібнені, подрібнені (для гречаних круп - проділ), подрібнені шліфовані, подрібнені поліровані (ДСТУ 2629);
12. Продукти для дитячого харчування - це продукти призначені, насамперед, для використовування під час звичайного періоду відлучення немовляти від годування материнським молоком, а також для поступової адаптації немовлят і дітей до звичайної їжі (СОDЕХ STAN 73) [7];
13. Збалансоване дитяче харчування - це харчові продукти, що надають ті поживні речовини, які, або відсутні в основних харчових продуктах, або наявні в них у недостатній кількості (САС/GL 8) [8];
14. Крохмаль - рослинний полісахарид загальної формули (С6Н10O5)п, макромолекули якого побудовані з а-D-ангідроглюкозних залишків. Виготовляють: картопляний, кукурудзяний, рисовий, пшеничний, маніоковий, амілопекгиновий (ДСТУ 2211);
15. Крохмаль модифікований - крохмаль з властивостями, спрямовано зміненими внаслідок фізичного, хімічного, біохімічного і комбінованого оброблення (ДСТУ 2211);
16. Крохмалепродукти - продукти, одержані від перероблення крохмалю (ДСТУ 2211).
17. Кристалічний цукор - цукор у вигляді окремих кристалів розмірами від 0,2 мм до 2,5 мм. (ДСТУ 2567).
18. Білий цукор - цукор, що являє собою очищену сахарозу, містить не менше ніж 99,55% сахарози. (ДСТУ 2567).
19. Пудра цукрова - подрібненні кристали цукру розміром не більше ніж 0,2 мм (ДСТУ 2567).
20. Цукор ванільний - суміш рафінадної пудри або цукру-піску з кристалічним ваніліном або арованілоном і призначений ароматизації борошняних кондитерських і кулінарних виробів (ДСТУ 1009);
21. Сіль кухонна - продукт, який одержують після збагачування і подальшого переробляння галіту і використовують як життєво необхідну смакову речовину (ДСТУ 3747). Поділяють: за способом одержання - виварна, кам'яна, самосадна та осадна; за якістю на Гатунки - екстра, вищий, перший, другий; за видом - з добавками та без добавок; за крупністю - виварна та мелена помелів 0, 1, 2, 3 (ДСТУ 3583);
22. Сіль йодована - харчова сіль з домішкою сполук йоду (ДСТУ 3747). Сіль йодовану застосовують як профілактичний засіб, призначений для профілактики захворювань з йодною недостатністю в організмі людей (ДСТУ 4307);
23. Сіль йодовано-фторована - харчова сіль з домішкою сполук йоду і фтору (ДСТУ 3747);
24. Сік натуральний - рідкий продукт, без добавок, призначений для подальшого промислового переробляння (ДСТУ 4283.1);
25. Нектар - рідкий продукт, отриманий змішуванням соку натурального, та/або соку концентрованого натурального, та/або пюре натурального, та/або пюре концентрованого натурального з підготованою питною водою, і/або цукром чи сахарами, цукровим сиропом, і/або натуральним медом з одночасним відновленням аромату, здатний до зброджування, але не зброджений, що може містити добавки, законсервований фізичним способом, окрім обробляння іонзувальним опромінюванням (ДСТУ 4283.1).
26. Морс - рідкий продукт, отриманий зі свіжих і/або заморожених ягід, фруктового соку чи з концентрованого натурального фруктового соку і/або пюре, змішаних з підготовленою питною водою та цукром (сахарами), чи цукровим сиропом або іншими підсолоджувальними речовинами, законсервований фізичними способами, окрім обробляння іонізувальним опромінюванням (ДСТУ 4283.1);
27. Напій соковий - рідкий продукт, отриманий змішуванням соків, і/або пюре, концентрованих соків, концентрованого пюре з одного або декількох видів плодів із підготовленою питною водою, цукром (сахарами), цукровим сиропом, або інтими підсолоджувачами, законсервований фізичним або хімічним способами (ДСТУ 4283.1);
28. Мед натуральний - продукт переробки медоносними бджолами нектару або паді (ДСТУ 2154);
29. Мед стільниковий - мед, складений в комірках стільників і запечатаний восковими кришечками (ДСТУ 2154);
30. Мед падевий - мед, вироблений бджолами з паді рослинного та тваринного походження (ДСТУ 2154);
31. Мед фальсифікований - перероблений бджолами цукровий сироп або сироп з плодовоягідними соками, а також штучний мед, одержаний нагріванням сахарози з додаванням кислот і ароматичних есенцій.
32. Чай - продукт, виготовлений з чайного листа, який містить таніно-катехіновий комплекс, витаміни, кофеїн. Виготовляють: байховий, чорний, зелений, червоний, жовтий, листовий, дрібний, плитковий, цегляний, розчинний, ароматизований, гранульований (ДСТУ 2208);
33. Маргарин - штучно виготовлений харчовий продукт у вигляді високодисперсної водно-жирової емульсії, за смаком, кольором, ароматом, консистенцією, структурою та поживністю схожий з вершковим маслом, але перевищує його за кількістю поліненасичених жирних кислот. Виготовляють: столові, бутербродні, м'які, рідкі, дієтичні, висококалорійні, низькокалорійні (ДСТУ 3001);
34. Кондитерський виріб - харчовий продукт, переважно солодкий на смак, з певним ароматом, різний за консистенцією і формою. Кондитерські вироби розподіляються на дві основні групи: цукрові та борошняні. Виготовляють: цукерки, карамель, драже, ірис, шоколад, марципан, пастила, зефір, мармелад, халва, печиво, крекер, галети, вафлі, тістечко, торт, пряник, коврига, рулет, кекс, ромова баба, східні солодощі (ДСТУ 2633);
35. Глазур - кондитерський напівфабрикат, що застосовується для покриття кондитерських виробів (ДСТУ 2633);
36. Какао порошок - тонкоподрібнений какао жмих (ДСТУ 2633);
37. Олія - олія, що являє собою суміш ацилгліцеридів вищих жирних кислот, а також супутніх речовин та видобувається з рослинної олійної сировини. Виготовляють: соняшникову, лляну, конопляну, ріпакову, кукурудзяну, соєву, абрикосову, сливову, вишневу, персикову, виноградну, мигдалеву, гірчиці, арахісову, рицинову, пальмову, кокосову, пальмоядрову, оливкову, рисову (ДСТУ 2423);
38. Оцет - продукт, одержаний внаслідок аеробного окислення етилового спирту оцтовокислими бактеріями, призначений для використання як приправа до їжі і для консервування (ДСТУ 2450);
39. Масло - харчовий продукт, що містить виключно молочний жир та плазму молока, рівномірно розподілену у жирові фазі (ДСТУ 4399);
40. Емульгатори для молочних продуктів - поверхнево-активні речовини, що сприяють створенню або зберіганню гомогенної суміші двох або більш несумісних фаз у молочних продуктах (ДСТУ 2212);
41. Ароматизатори для молочних продуктів - речовини, які застосовують для надання аромату молочним продуктам (ДСТУ 2212);
42. Стабілізатори для молочних продуктів - речовини, які вводять до складу молочних продуктів для зміцнення структури та надання їй стійкості (ДСТУ 2212);
43. Наповнювачі для молочних продуктів - продукти, які вводять до складу молочних продуктів для надання їм нових смакових властивостей або підвищення харчової чи біологічної цінності (ДСТУ 2212);
44. Морепродукт - головоногі, черевоногі і двостулкові молюски, ракоподібні, водорості, морські трави чи продукт, отриманий з них внаслідок застосування різноманітних засобів технологічного оброблення (ДСТУ 3326).
45. Рибопродукт - продукт, отриманий з риби із застосуванням різноманітних способів технологічного оброблення (ДСТУ 3326).
46. Пресерви з риби і морепродуктів - солений продукт з риби або морепродуктів з доданням консервантів, антисептиків, в щілно закупореній тарі, який зберігають за температури від 0 до мінус 15 °С (ГОСТ 30054).
47. Зерниста ікра - ікра-зерно, оброблена кухонною сіллю чи розчином кухонної солі. До деяких видів зернистої ікри додають консерванти й харчові добавки (ДСТУ 3326-96).
48. Паюсна ікра - ікра-зерно осетрових риб, засолена у підігрітому розчині кухонної солі з подальшим спресуванням до однорідної маси.
49. Лицьовий бік паковання - частина пакування, розміщена спереду, зовні.
50. Хлібобулочні вироби - харчовий продукт, який випікають з борошна, дріжджів, солі, води та додаткової сировини (ДСТУ 2120).
51. Продукт згущений з олією та цукром - суміш згущеного знежиреного молока з цукром та олією, яка внаслідок спеціального оброблення і пакування тривалий час зберігає свої властивості (ДСТУ 4702).

ДОДАТОК Б

Бібліографія
(довідковий)

1. CODEX STAN 1 - Етикетування фасованих харчових продуктів. Загальний стандарт Кодексу. Перегляд: 1-1991.
2. Директива Європейського парламенту і Ради 2001/18 /ЕС від 12 березня 2001 р., щодо навмисного викиду в атмосферу генетично модифікованих організмів.
3. Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 1830/2003 від 22 вересня 2003 р., щодо контрольованого розповсюдження та маркування генетично модифікованих організмів, а також контрольованого розповсюдження генетично модифікованих харчових продуктів та кормів, виготовлених з генетично модифікованих організмів та зміни Директиви 2001/18/ЕС (OJ 2003 L268/24).
4. CAC/GL 2 Етикеткування харчової цінності харчових продуктів. Настанови Кодексу.
Перегляд: 1-1993. Зміна: 2003.
5. CODEX STAN 108-1981 Води мінеральні питні. Стандарт Кодексу. Перегляд: 1-1997.
Зміна: 1-2001.
6. CODEX STAN 73-1891 Продукти дитячого харчування консервовані. Стандарт Кодексу. Зміна: 3-1989.
7. CAC/GL 8-1991 Рецептурне додаткове харчування (дитячі суміші) для немовлят старшого віку та маленьких дітей. Настанови Кодексу.


Ключові слова: виробник, інформація, маркування, споживач, строк придатності, етикетка, харчовий продукт, ярлик.

Страница 3 из 3 : 1 2 3Другие популярные документы:

  • ДСТУ ISO 9001-2009 "Система управління якістю. Вимоги."
  • ДСТУ 3768-2010 "Пшеница. Технические условия."
  • ДСТУ 4623-2006 "Сахар белый. Технические условия."
  • ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки."
  • ДСТУ 4163-2003 "ГУСД. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформительству документов."